Cjenik izrade fotografija

10 x 15 cm (za samo jedan komad) - 0,70 Euro / 5,27 Kn
10 x 15 cm (od 2 do 50 komada) - 0,40 Euro / 3,00 Kn
10 x 15 cm (od 51 do 100 komada) - 0,30 Euro / 2,26 Kn
10 x 15 cm (više od 101 komad) - 0,25 Euro / 1,88 Kn
13 x 18 cm - 1 Euro / 7,53 Kn
15 x 20 cm - 1,50 Euro / 11,30 Kn
A4 - 3,00 Euro / 22,60 Kn
A3 - 8 Euro / 60,28 Kn
A2 - 14 Euro / 105,48 Kn
A1 - 20 Euro / 150,69 Kn

Fotografije se izrađuju na visokokvalitetnom sjajnom ili saten foto papiru debljine 250 gr.

Online narudžba fotografija

Ovdje možete naručiti izradu i preuzeti kod nas u studiju.
Ako imate različite formate, molimo Vas da za svaki format radite posebnu narudžbu.

U jednoj narudžbi možete poslati maksimalno 10 fotografija. Svaka fotografija može biti maksimalno 10 mb. Ako ih imate više od 10, koristite obrazac ispod.

NARUČI DO MAX. 10 FOTOGRAFIJA

Obrazac za online narudžbu za više od 10 fotografija

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.

Nakon primljene narudžbe primiti ćete mail sa linkom za prijenos fotografija.

...