Cjenik izrade fotografija

10x15 cm (za samo jedan komad) - 0,70 €
10x15 cm (od 2 do 20 komada) - 0,50 €
10x15 cm (od 21 - komada) - 0,40 €
13x18 cm - 1,00 €
15x20 cm - 1,50 €
A4 - 3,00 €
A3 - 8,00 €
A2 - 14,00 €
A1 - 20,00 €

Fotografije se izrađuju na visokokvalitetnom sjajnom ili saten foto papiru debljine 250 gr.

Online narudžba fotografija

Ovdje možete naručiti izradu i preuzeti kod nas u studiju.
Ako imate različite formate, molimo Vas da za svaki format radite posebnu narudžbu.

U jednoj narudžbi možete poslati maksimalno 10 fotografija. Svaka fotografija može biti maksimalno 10 mb. Ako ih imate više od 10, koristite obrazac ispod.

NARUČI DO MAX. 10 FOTOGRAFIJA

Obrazac za online narudžbu za više od 10 fotografija

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.

Nakon primljene narudžbe primiti ćete mail sa linkom za prijenos fotografija.

...